Livsnære grupper

Livsnære grupper

Annenhver torsdag kl. 18.30 samles en del mennesker i Pinsekirkens lokaler for samtale rundt liv og tro i grupper, etterfulgt av felles kveldsmat. Det er alltid plass til flere åpne og nysgjerrige mennesker her!