Bønnesamlinger

Pinsekirken formidler troen på en levende Gud som er oppriktig interessert i hver enkelt av oss. Vi tror at vi kan henvende oss til vår Far gjennom bønn. Hver tirsdag kl.18.00 holdes det bønnesamling der vi ber for bygda vår og menneskene som bor her. Har du noe du ønsker vi skal be for, er det bare å ta kontakt.

Leder for samlingene er Ørnulf Berntsen.