Hjelpearbeid

Aksjon Søppelberget i Bulgaria

Aksjon Søppelberget

Sammen med mange nesoddinger er Pinsekirken med å gi støtte til utvikling og drift av skole og matstasjon blant Rom-folk i Romania.

Les mer på Aksjon Søppelbergets hjemmeside.

Europa i Fokus

Vi gir støtte til arbeidet i Romania.

Hogar Norma i Paraguay

Hogar Norma er et hjem for psykisk og fysisk funksjonshemmede barn og ungdom. Hogar Norma var tidligere et hjem for foreldreløse barn, men er nå omgjort til et hjem for funksjonshemmede barn og unge. Paraguay er et av de fattigste landene i Latin-Amerika, og har veldig høy arbeidsledighet. Som følge av dette er det vanskelig å ta vare på funksjonshemmede familiemedlemmer og nærmest umulig å gi dem medisinsk behandling.

Hogar Norma har for tiden 15 beboere hvor de i tillegg til å ha et trygt og godt hjem også får medisinsk oppfølging med fysioterapi og trening. De som har muligheten for det, får skolegang på lokal grunnskole og videregående skole, mens andre har skoletilbud på hjemmet. Hogar Norma eies og styres av nasjonale medarbeidere, men på grunn av landets økonomiske situasjon er hjemmet avhengig av støtte fra utlandet. Pinsekirken på Nesodden er kontakt-menighet i Norge for dette arbeidet.

Belarus

Pinsekirken støtter en nasjonal pastorfamilie i Hviterussland som heter Svetlana og Anatoly Likhtar (bildet). Pinsemenigheten de leder ble etablert i 1996 og er en pionermenighet i byen Holopinichi. Stedet har utbredt alkoholisme og vanskelige oppvekstvilkår for barna. Likhtar har besøkt Nesodden og Norge flere ganger. Pinsekirkens støtte skjer via Pinseunionen i landet.

IBRA