Formiddagstreff

Formiddagstreff er et tilbud både til de eldre i bygda og til andre som har behov for hygge og kontakt.

Vi samles som regel hver tredje torsdag i måneden fra kl. 11.30 til 13.30. I feriemånedene, juli og august, er det ikke samlinger. Følg med i kalenderen  om våre samlinger.

På våre treff samles vi til sang og musikk og flere andre hyggelige innslag. Vi har gode musikkrefter som gir oss fine musikkopplevelser.

Kjøkkenpersonalet sørger for en god bevertning med snitter, kaffe og kaker. Alle som kommer får et lodd til en enkel utlodning. Vi synger fra sangboken vår og det avsluttes med en kort andakt av forskjellige andaktsholdere. Alt er gratis, men vi tar opp en frivillig kollekt.

Har du lyst og behov for å komme sammen til hygge og kontakt! Ta gjerne med deg en venn eller venninne!

Alle hjertelig velkommen.