Jesus

Vi tror at den Gud som mennesker til alle tider, alle steder og i alle religioner har lett etter, har vist oss hvem han virkelig er gjennom Jesus Kristus. Jesus er en historisk person, et menneske som oss alle. Samtidig er han Guds sønn, sendt for å vise, fortelle og demonstrere hvem Gud er og hvor høyt Gud elsker alle mennesker.

Jesus tok oppgjør med forestillinger om at vi mennesker «kvalifiserer» oss til Gud gjennom gode gjerninger og religiøse øvelser. Han er full av medlidenhet med oss i vår svakhet, smerte og våre savn. Samtidig er han full av tro på våre muligheter, gaver og vår evne til å omfavne det gode i livet. Jesus var ikke hevet over det vonde i verden, tvert i mot fikk han til fulle smake konsekvensene av menneskets ondskap da han ble drept som en forbryter på et kors.

Den viktigste begivenheten i den kristne tro skjedde da Jesus vant over døden, og stod opp igjen som levende. Dette gir oss alle håp om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og at Guds gode vilje er at vi alle skal ta imot troen på Jesus Kristus og dermed få det evige livet. Jesus er på en gang både full av tålmodighet, godhet og nåde, samtidig som han utfordrer oss tydelig til å snu oss vekk fra det destruktive i livet, og til å leve ut det store gode potensiale som ligger i hvert eneste menneske. Både for dette livet og i evighet. 

Troen
Gud vil at alle mennesker skal finne sannheten både om oss selv og om Gud. Sannheten om oss er at vi alle har en umistelig verdi som skapt i Guds bilde. Vi er skapt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd legger ferdige foran oss. Samtidig er det også sant at vi alle er syndere som i oss selv ikke fortjener noe overfor Gud.
Heldigvis er sannheten om Gud at hans kjærlighet til oss er mye større enn vi noen gang kan forstå. Og denne kjærligheten ser vi aller klarest da Jesus døde for oss på korset.
Gud er altså tre og samtidig én. Dette er et mysterium, men som kristne ber vi til Gud vår far, gjennom Jesus hans sønn og i Den Hellige Ånd. 

Hvordan bli en kristen
Gud vil at alle mennesker skal finne sannheten om hvem Gud og vi selv er. Gud er usynlig og vil i sin natur aldri kunne bevises eller motbevises. Dette er fordi han vil at vi mennesker skal kunne velge fritt om vi vil tro på han eller ikke.

Alle som vil tro på Gud gjennom Jesus Kristus får troen som en gave. Tro er ikke en prestasjon, og det kommer ikke an på grader av tro, men om en vilje til å snu seg mot Gud. Vi tror at hvert eneste menneske er skapt til å leve i en aktiv relasjon til han som har skapt selve livet. Vi tror det finnes uttallige grunner til at mennesker nærmer seg Gud. Samtidig tror vi det finnes én garantert vei som alle kan gå, og det er å ta imot Jesus Kristus. Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:

Gud. Takk for at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk for at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg.

Amen.