Historie

Bygget slik det så før påbygget.

Slik startet det

Baker Hjalmar Aschim som hadde bakgrunn fra Frelsesarmeen, startet bakeri på Fjellstrand i 1920 årene. Han innredet et lokale til møtevirksomhet i annen etasje i bakeriutsalget som lå i Fjellstrandsveien 46. Der begynte Aschim å holde evangeliske møter sammen med Michael Kristiansen, far til blant annet Kåre og Daniel Kristiansen.

Stadig flere deltok i møtene, og det ble holdt dåp i ei vik ved fjorden eller i Oslo. Det ble så tatt opp om man skulle etablere seg som en egen menighet.

Den 24 april 1929 skjedde menighetsdannelsen. Forstander Thor Sørlie fra Filadelfia Oslo, stod for innvielsen. Tjue medlemmer skrev seg inn i pinsemenigheten, som gikk under betegnelsen «Salen».

Den første ledelsen besto av Hans Åsrud, Hjalmar Aschim, Michael Kristiansen, Torolf Wærnes og Martin Borgård. Allerede i mai ble ledelsen supplert med Gustav Pettersen og Oscar Sandberg. Hans Åserud ble den første lederen, og i mars 1931 ble Hjalmar Aschim menighetens forstander.

Sammenslåing, nye lokaler og nye navn

I 1931 henvendte baptistmenigheten Betania på Fjellstrand seg til pinsevennene for om mulig å slå seg sammen. Dette ble positivt mottatt, og i 1932 flyttet man sammen. Navnet ble Betania, møtene ble holdt i Betania-lokalene i Fjellveien 80, og menighetens tilhørighet ble Pinsebevegelsen.

I 1957 kjøpte menigheten tomta Fjellveien 31. I 1965 startet byggeprosjektet, og i 1969 ble menighetens nye lokaler innviet. I 1980 sto et tilbygg klart med kontorer og barnepark i kjelleretasjen. I 1989 kjøpte menigheten ett mål tomt av naboen, og i 1994 startet utbyggingen for ny møtesal. Nybygget, tegnet av arkitekt Jensen, ble innviet 1 april 1995. Bygget har i dag en grunnflate på 482 kvm, og brutto areal fordelt på tre etasjer er til sammen på 1.034 kvm.

I 1987 skiftet menigheten navn fra å hete Betania til Nesodden pinsemenighet. I april 2002 skiftet menigheten så navn til Pinsekirken Nesodden.