Søndagsskolen

Hele familien er varmt velkomne til søndagens gudstjeneste. De fleste søndager tilbyr vi søndagsskole for barna mens talen foregår for de voksne. Søndagsskolen har romslige lokaler i kjelleren. Her leker vi og synger, og formidler sentrale fortellinger fra Bibelen.