HappyKidz

Tirsdager kl. 18 øver koret vårt med barn og unge fra 1. klasse og oppover. Sangene er stort sett moderne kristne barne-/ ungdomssanger som formidler gleden og håpet i den kristne tro. Koret deltar på Pinsekirkens familiemøter, ca. tre søndager i halvåret, samt på noen andre arrangementer.

Øvelsene er hver

  • tirsdag fra kl. 18.00-18.50. Happy Kidz
  • tirsdag fra kl. 19.00-19.45. Happy Tweens