Snart konfirmant?

Snart konfirmant? Bli med på Tentro med Misjonskirken & Pinsekirken Nesodden!

«Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store temaer som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom stikkordene Opplev, Oppdag og Oppdrag!» 

I flere år har vi tilbudt Tentro både i Misjonskirken og Pinsekirken på Nesodden. Fra neste skoleår vil våre to kirker gå sammen om et felles Tentro-tilbud. Vi har allerede et godt samarbeid med Tweens-gruppe og Ungdomssamlinger, og gleder oss til å kunne samle flere konfirmanter til et felles Tentro-år.

Første samling er i Pinsekirken tirsdag 25.8 kl 18-19.30 og deretter blir det samlinger annenhver tirsdag frem til og med 1.desember. Etter jul fortsetter samlingene annenhver tirsdag fra 5.1. På disse samlingene gjennomgår vi femten ulike temaer om kristen tro og liv. 

På høsten planlegger vi en tur sammen som Tentrogruppe og i mars/april håper vi å kunne reise til Sofia i Bulgaria der vi besøker arbeidet til «Aksjon Søppelberget». 

Lørdag 8.mai 2021 avslutter vi Tentroåret med en flott høytidsgudstjeneste.

Spørsmål og påmelding  skjer til Asle Mathisen pastor@mknesodden.no eller Stine Tollefsen stine@pinsekirkennesodden.no
(bindende påmelding skjer etter andre samling, det er lov å komme å se først!)

Mvh
Asle Mathisen (pastor i Misjonskirken),
Stine Tollefsen og Johanne Bruun Edvardsen (ledere for barn og ungdom i Pinsekirken).