Kjære deg som skal konfirmeres våren 2019

tenntrologo

 

Tentro i Pinsekirken – Nesodden 2018/2019.

«Tentro er et konfirmasjonstilbud, skapt av frikirkene i Norge, som er åpent for alle, uansett forhold til tro eller forhåndskunnskaper. Undervisningen har et kristent rammeverk, men skiller seg fra andre tilbud i stil og læringsformer. Det er ingen krav eller forpliktelser angående dåp, tro, tilhørighet etc. Alt du trenger er lyst til å utforske de store spørsmålene sammen med oss.»

(Sitat fra Tentro-brosjyren, se mer på www.tentro.no)

 

Selve undervisningen er annenhver tirsdag fra kl. 15.45-16.45 med mulighet for å spise middag sammen på Cafe Creare fra kl. fem. Oppstart er slutten av august på tirsdager.

Vi drar på tur til Bulgaria og ser på arbeidet «Aksjon Søppelberget» driver. Har skole med barne på skolen og treffer barn og unge som bor på «Søppelberget».

Vi drar på leir sammen med Tentro i Filadelfia Oslo.

I tillegg vil vi knytte oss opp mot noe av arbeidet som drives i Pinsekirken, som ungdomskvelder, enkelte gudstjenester og et prosjekt der vi kan være med å hjelpe andre.

Høytidsdagen blir en av de første søndagene i mai, kl. 11. Da er alle konfirmanter med deres familier / venner velkomne til en flott avslutningsgudstjeneste for Tentro-elevene.

Tentro kommer til å koste ca. 1500 kr. Leiren i september, materiale/utstyr ol til undervisningen, samt høytidsdagen er inkludert i prisen. Evt. andre leirer, turer mm må vi samle inn penger til/ ha en egenandel på. Om dette beløpet forhindrer noen i å delta, vil vi kunne gjøre en avtale der kirken er med å betale noe.

Vi oppfordrer også til deltakelse på Pinsekirkens menighetweekend siste helgen i august. Dette er ikke en egen Tentro-helg, men åpen for alle som er tilknyttet kirken vår.
Påmelding til Tentro skjer ved å sende en mail til familie@pinsekirken.as med navn, fødselsdato, adresse, tlf/mail, og kontaktinfo til foreldre/foresatte.

Det vil være foreldremøte med mer info. når den tid kommer.

Mvh
Stine Tollefsen,

leder for barne-/ungdoms- og familiearbeidet i Pinsekirken, Nesodden. 
Tlf: 926 87 564
Mail: familie@pinsekirken.as
eller: post@pinsekirken.as